01.
Cookiebeleid

Wij hechten waarde aan uw privacy

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per E-mail aan: info@heel-fit.nl

02.
Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens; Een serieuze zaak

Heel-Fit (hierna ‘HeelFit’) verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd.

HeelFit gebruikt: Voor het aangaan van een overeenkomst van opdracht, alsmede de daarmee verband houdende administratie (niet steeds worden alle hieronder genoemde gegevens genoteerd):

  • Uw naam;
  • Uw adres;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw emailadres;
  • Uw bankgegevens en betaalgegevens.

Deze gegevens heeft HeelFit nodig voor de uitvoering van de met u te sluiten of uit te voeren overeenkomst. De grondslag van deze verwerking is dan ook de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG). Deze gegevens kunnen, geheel of gedeeltelijk, worden doorgegeven aan rechterlijke instanties of andere overheidsorganen, alsook (binnen het kader van de door u aan HeelFit gegeven opdracht) aan derden. Denk aan advocaten, deskundigen, en “gewone” wederpartijen. Er bestaat niet het voornemen om de gegevens door te leiden naar een derde land of een internationale organisatie.

HeelFit heeft geen geautomatiseerde besluitvorming waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Deze gegevens worden door HeelFit niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, rekening houdende met wettelijke verplichtingen.

Gratis dagpas

Heb je interesse om te starten met sporten bij HeelFit, of heb je een vraag of opmerking?

Vul je gegevens in en klik op ‘Aanvragen’. We nemen dan binnen 1 werkdag contact met je op.

× Hoe kan ik je helpen?